توسط salamsys

آشنایی با فناوریهای دنده زنی

اگر نگوییم مهم ترین اما ، چرخ دنده ها جزء یکی از مهم ترین قطعاتی هستند که در صنعت مورد استفاده های گوناگون قرار میگیرند و با چرخشهای ارزشمندشان کارهای مختلفی را برای ما به…