اگر نگوییم مهم ترین اما ، چرخ دنده ها جزء یکی از مهم ترین قطعاتی هستند که در صنعت مورد استفاده های گوناگون قرار میگیرند و با چرخشهای ارزشمندشان کارهای مختلفی را برای ما به انجام میرسانند.

اگرچه شکل ظاهری چرخ دنده ها گاه ساده به نظر می رسد؛ ولی اگر با دنده زنی آشنایی داشته باشید می دانید که فرآیند تولید چرخ دنده ها بسیار طولانی ، پیچیده و دقیق است .