شرکت محورسازان ایران خودرو ، بزرگترین تولید کننده محور خودروهای سبک در خاورمیانه میباشد.