توسط salamsys

برگزاری همایشها و جلسات

شرکت محورسازان با توجه به امکانات ارزشمند خود امکان برگزاری همایشها و جلسات شما را نیز دارد.

توسط salamsys

انجام عملیات حرارتی

شرکت محورسازان آمادگی انجام عملیات حرارتی جهت قطعات صنعتی شما را دارد. این عملیات زیر نظر متخصصینی با سالها تجربه ممتد انجام میگیرد.

توسط salamsys

آشنایی با فناوریهای دنده زنی

اگر نگوییم مهم ترین اما ، چرخ دنده ها جزء یکی از مهم ترین قطعاتی هستند که در صنعت مورد استفاده های گوناگون قرار میگیرند و با چرخشهای ارزشمندشان کارهای مختلفی را برای ما به…